Quy trình mua nhà ở xã hội

Rất nhiều người muôn mua nhà ở xã hội luôn thắc mắc: Quy trình mua nhà ở xã hội như thế nào? Thủ tục mua nha ở xã hội ra sao. Và hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi đó.

Quy trình mua nhà ở xã hội

Tại điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội như sau:

  • Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ các thông tin về dự án và được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án. Dự án xuất hiện ít nhất 1 lần tại cơ quan báo chí ngôn luận của chính quyền địa phương. Và sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư.

 

  • Chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua, thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua để sở xây dựng biết và kiểm tra. Thông tin này cần được thông báo công khai trên cổng thông tin điệm tử của sở xây dựng trong vòng 1 tháng. Kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ, đăng ký mua, thuê mua nhà ở tại dự án.

 

  • Những đối tượng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nộp hồ sơ cho chủ đầu tư.

 

  • Chủ đầu tư xem xét hồ sơ, lập danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở. Trường hợp không còn quỹ nhà để giải quyết. Thì chủ đầu tư có trách nhiệm nêu rõ lý do, hoàn trả lại hồ sơ, khi nhận hồ sơ cần có giấy tờ biên nhận.

 

  • Chủ đầu tư gửi danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết theo thứ tự ưu tiên về sở xây dựng để kiểm tra, loại trừ. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận danh sách nếu sở xây dựng. Không có ý kiến gì thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng mua đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.

 

  • Đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội và chủ đầu tư thỏa thuận việc thanh toán nhà ở trực tiếp hoặc thông qua ngân hàng.

 

  • Khi hợp đồng về mua bán và cho thuê mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án cần có trách nhiệm lập danh sách các đối tượng mua, thuê mua gửi về sở xây dựng để công bố công khai.

Bạn căn cứ theo quy định trên để tìm hiểu về thông tin về dự án. Và được công bố công khai trên công thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án. Từ đó yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án trên.

Hi vọng sau khi đọc xong bài viết, các bạn đã có những hiểu biết tốt hơn về quy trình mua nhà ở xã hội. Qua đó, tự tin mua cho mình 1 căn hộ vừa ý với giá tốt nhất.

Call Now